تعطیلی !

سلام خدمت همه دوستان عزیز .

به علت برخی مشکلات ، برای مدتی افسانه جن و پری بسته می شود !

امیدواریم هر چه زودتر ، با کمک دوستان قدیم و ان شاالله جدید ، دوباره راه اندازی شود . بهتر از قبل .

/ 6 نظر / 23 بازدید
سیما

حیف [ناراحت]

فریاد

همه چیزگاه اگرکمی تیره می نماید.... بازروشن می شودزود تنهافراموش مکن این حقیقتی است: بارانی باید،تاکه رنگین کمانی برآید ولیموهایی ترش تاکه شربتی گوارافراهم شود وگاه روزهایی درزحمت تاکه ازما انسانهایی تواناتربسازد خورشیددوباره خواهددرخشید،زود خواهی دید[پلک]

سایه سپید

[افسوس]سکوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت متاسفم......برای همه ی همه چیز.....مخصوصا شما اقای ابن یمین!!!!

رامین

[ناراحت] اینجا واقعا تعطیل شده ؟ لیلا چی شد ؟