افسانه جن و پری

داستانی که چند نویسنده داشت !

قسمت هفتم

نور،سایه،توقف ،حرکت،نور ،سایه،نور،سایه...توقف.

در ماشین باز میشه،هوای گرم بیرون به صورتش حمله میکنه...صدای واق واق زن همسایه و سگش با هم به گوش می رسه،بی بی پله ها رو هرجوری هست دوتا یکی پایین میاد وخودش رو به مرجان که نیمه جون روی دستای مریم سواره می رسونه،دوتایی مرجان رو تا تخت همراهی میکنن،داروهای خواب آور ومسکن رو مرجان تاثیر گذاشته،چشماش تصویری مبهم از بی بی رو میبینه "بی بی ،دیدی خدا قهرش گرفت،دیدی بی بی،من که شب ها  هم به زو ر خوابم میبرد،حالا که باید بیدار باشم وپیش محسن،دارم میخوابم،یادته بی بی ،وقتی گفتم شب ها خوابم نمی بره،گفتی سر ت رو بکن زیر پتو ،یه صلوات بفرست ، خوابت میبره،یادته محسن همون موقع هوار کشید:برای اینکه خوابت سنگین تر بشه دومیش رو بلندتر بفرست، یادته بی بی ،حالا بگو چی کار کنم که بیدار بمونم ،بگو بی بی ،بگو..." مرجان می گفت اما لبهایش نای بیان کردن نداشت، مرجان گفت و گفت ،تا چشمهای نیمه بازش که به بی بی خیره شده بود ،آرام بسته شد.

** *

-          چیه تو فکری آقا ناصر؟

-           رضا !  آقای یوسفی یادته ؟معلم عربیمون بود؟

-          آره سال سوم یادش بخیر،چه دورانی بود.

-          یادته یه روز یه جمله ای گفت؟

-          چه جمله ای؟

-          من عشق وکتم وعف ومات ،مات شهیدا.

-          نه یادم نیست !حالا یعنی چی؟

-          یعنی هرکس عاشق بشه و کتمان کنه و عفت پیشه کنه ودر این حال بمیره ،شهید مرده.

-          خوب منظور؟

-          هیچی!

-          ببین ناصر،رک بهت بگم توعاشق نیستی ،خود خواهی ،عاشق معشوق رو برای خودش نمیخواد ،این خود خواهیه،عاشق معشوق رو به خاطر معشوق میخواد،الان اون ،مثل اسفند رو آتیشه اون وقت تو به فکر اینی که...                                                                           

"آمیتیراتا ..فورلینیشتا...آممیتیریلکوتا.. یله ..آ دو کتابوی..سوپر هیتو ل وری..."

-          خوب جواب بده اون وا مونده رو

"الو ،سلام با با ،خوبی؟کجایین شما؟ اونجا نمی تونن عمل کنن؟بیمارستان صاحب الزمان! همونکه خیابان  ولیعصره؟از فامیلهای مامان اون جا کار میکنن!؟ باید اون جا عمل شید،دارین می رین اون جا؟ باشه منم میام پیشتون،فعلا خداحافظ"

-          کی بود؟

-          بابام اینا ! دارن میان اینجا

-          این جا ؟برای چی؟ بابا ، مامانت ،پدر مادر مرجا ن رو قبلا دیدن!آره؟چی کار میخواهی بکنی؟

-          نمی دونم ...

                                                                  ***

-          بشین دخترم،بشین یه چایی برا ت بریزم

-          نه ممنون ،مزاحم نمی شم ،دیگه باید برم

-          چه مزاحمتی ،منم تنهایی دق می کنم تو هم که دیگه امروز به درس و دانشگاهت نمیرسی.

مریم به در و دیوار خونه نگاهی می کنه و چشمش روی یک قاب عکس خیره می مونه،عکسی که هیچ وقت آن را ندیده بود.

"احمده ،پسر بزرگم ،نمی دونم بعد از پر پر شدن اون ،حنانه و مر تضی طاقت رفتن گل پسرشونم  دارن یا نه! حنانه احمد رو خیلی دوست داشت ،خیلی به هم وابسته بودن ،مرتضی هم که رفیق جون جونی احمد بود. اصلا یه جورایی خود احمد مرتضی رو برای حنانه خواستگاری کرد،احمد انگار می دونست رفتنیه،  می دونست که حنانه یک همراه می خواد ، یک مونس. احمد ومرتضی همیشه با هم بودن  تو همه عملیاتا،تا یه روز ،مر تضی اومد ،این بار تنها،بدون احمد،با یک ترکش."

                                                                 ***

-          آقای حیدری،سلام علیکم ، اگه لطف کنین چند تا سوال ازتون داشتم

-          نه جناب سروان ،این منم که سوال دارم ، به ما گفتن موتور بهش زده... راسته؟

-          تا جایی که ما فهمیدیم ،محسن خیز بر میداره تا بچه ای رو که با یه ماشین در حال تصادف بوده بگیره، تعادلش رو از دست میده و به موتوری که خلاف میاد بر خورد می کنه و... 

سلام،آقا مرتضی،شما اینجا چی کار میکنید؟خدا بد نده؟

"سلام حاجی سرابندی ، خدا که برای بنده هاش بد نمی آره،یا کاری کردیم که مستوجب غضب خدا شدیم،که غضبش از روی رحمته،یا امتحانه که اونم برای اهلش رحمته،دعا کن حاجی ،دعا کن که ما هم اهلش باشیم"

مرتضی وقتی این جمله را میگفت ناخودآگاه به سمت حنانه چرخید که کنج دیوار کز کرده بود  و چادرش را مثل رو بنده ، روی صورتش گرفته بود و دعا میکرد ،دعا میکرد پسرش از کما بیرون بیاد...

 

                                                                                    ادامه دارد... 

 

 

׀ +׀ نویسنده: فاسق
دیدگاه شما()

درباره ما

افسانه جن و پری داستانی است دسته جمعی ... به این صورت که به ترتیب لیست آمده در گروه نویسندگان هرکسی دنباله نوشته فرد قبل را به دلخواه ادامه می دهد بدون آنکه از پایان داستان خبر داشته باشد ! بنابراین ما هم مثل شما منتظریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افتد ! این وب صبح روزهای چهارشنبه به روز می شود
______________________
خونه
از ابتدا تا انتها
« آیین نامه »
« نقد »

داستان های قبلی

در این قسمت می توانید پی.دی.اف متن کامل داستان های قبلی افسانه جن و پری را دانلود نمایید
______________________
به خاطر هیچ
زمین لرزه

دنباله داستان فعلی

تعطیلی !
قسمت سوم
قسمت دوم
قسمت اول
انتخاب قسمت اول!
مقدمات داستان سوم
قسمت سی و یکم
قسمت سی ام
قسمت بیست و نهم
قسمت بیست و هشتم

گروه نویسندگان

ابن یمین
انار خانوم
لیلا
تازه نفس

حلقه یاران

مبهم
کم حرفی
فرید آزمون
... کافه خاطره
ترش و شیرین زندگی
خاطرات گاه به گاه
ویرایش قالب
آرمانشهر
مطلوب