افسانه جن و پری

داستانی که چند نویسنده داشت !

قسمت سوم

الو سلام.... ا .... مگه ساعت چنده؟!...ای وای....اومدیم....اومدیم! رضا...رضا جون پاشو .....پا شو خره ساعت هفت ونیمه...

-چته بابا!؟! جون من بذار 5دقیقه دیگه میام...جون ناصر..

ا پاشو ببینم...همه بچه ها رفتنا...میگی بشین تا بوق سگ فوتبال ببینیم همینه دیگه!

-ناصر امروز کلاس نداریم که؟!چند شنبه اس؟

چهارشنبه اس...مگه اون هفته نرفتیم چندتا واحد اضافه برداشتیم که با مرجان اینا تو یه کلاس بیفتیم؟! پاشو.... ای بابا چقدر به هم ریخته اس اینجا...این بچه هام که میخوان برن دانشگاه فکر نمیکنن یه برگشتنی هم هست!میپاشن و میریزن و میرن!

رضا ول کن اون رختخوابارو..... بیا آماده شو....دیره!اونارو برگشتنی درست میکنیم!

-من یه دوش بگیرم؟!

من میگم دیره تو میگی.......! استغفر الله! بلند شو تا با کمربند سیات نکردم!

-باشه حالا...باشه..اومدم...چیزی نخوریم؟!

ای کوفت بخوری! بیا اونجا یه چیزی گیر میاریم میریزیم تو اون خندقت!! بی صاحاب پرم نمیشه به این سادگیا!

-بگو ماشالله...

ببین میریم اونجا باز مث پریروز جلو مرجان اینا آبروریزی نکنیا!منو نگاه کن...نکنیا!!! رضا میکشمت اگه باز سوتی بدی!گفته باشم!

-اوکی.حله.دارمت...من آمادم بریم!فقط ناصرجون من هرچی گشتم نمیدونم این خودکارم کجاست!!

گمشو.....بیا من بهت میدم آقای ووپی!

-راستی ناصر یادم رفت بگم...دیروز مامانت زنگ زد گفت به ناصر بگو قراره فردا یعنی امروز بیایم تهران واسه دکتر بابات...شرمنده الان یادم افتاد دیگه!

تو الان باید بگی؟!! .....ای وای....حالا چکار کنم؟! پس چرا به خودم زنگ نزدن؟!

-گفت خاموش بودی همش....

همین؟؟

-همین...

شیطونه میگه بزنم....فعلا زودباش بریم الان استاد رامون نمیده...بدو...

                                                                                                ادامه دارد . . .

׀ +׀ نویسنده: علی سنتوری
دیدگاه شما()

درباره ما

افسانه جن و پری داستانی است دسته جمعی ... به این صورت که به ترتیب لیست آمده در گروه نویسندگان هرکسی دنباله نوشته فرد قبل را به دلخواه ادامه می دهد بدون آنکه از پایان داستان خبر داشته باشد ! بنابراین ما هم مثل شما منتظریم ببینیم در ادامه چه اتفاقی می افتد ! این وب صبح روزهای چهارشنبه به روز می شود
______________________
خونه
از ابتدا تا انتها
« آیین نامه »
« نقد »

داستان های قبلی

در این قسمت می توانید پی.دی.اف متن کامل داستان های قبلی افسانه جن و پری را دانلود نمایید
______________________
به خاطر هیچ
زمین لرزه

دنباله داستان فعلی

تعطیلی !
قسمت سوم
قسمت دوم
قسمت اول
انتخاب قسمت اول!
مقدمات داستان سوم
قسمت سی و یکم
قسمت سی ام
قسمت بیست و نهم
قسمت بیست و هشتم

گروه نویسندگان

ابن یمین
انار خانوم
لیلا
تازه نفس

حلقه یاران

مبهم
کم حرفی
فرید آزمون
... کافه خاطره
ترش و شیرین زندگی
خاطرات گاه به گاه
ویرایش قالب
آرمانشهر
مطلوب